donderdag 5 januari 2012

Een eenvoudige Concurrentie Analyse met behulp van KEIWat is KEI?

KEI (Keyword Effectiveness Index) is een formule waarmee je kunt berekenen hoe competitief en populair zoekwoorden in een zoekmachines zijn. Deze werd gevonden door de SEO specialist Sumanta RoyDe formule:


Maandelijkse zoekopdrachten
De beste manier om het aantal maandelijkse zoekopdrachten te vinden voor uw desbetreffende zoekopdracht is om deze in te voeren op Google Adwords. Waarom? In tegenstelling tot betaalde diensten (o.a. Wordtracker) kost het u niets en is het altijd up-to-date. Want wie anders dan Google zelf weet hoeveel zoekopdrachten er maandelijks worden uitgevoerd?

Concurrerende pagina’s
In de SEO wereld, staat de betekenis van ‘de concurrentie’ bekend als het aantal SERPs (Search Engine Result Pages). Daarmee wordt het aantal resultaten van een zoekopdracht bedoelt.

Hoe werkt KEI?
Kei werkt als volgt:
U berekent de KEI van een zoekopdracht, bijvoorbeeld iphone wallpapers:

maandelijkse zoekopdrachten = 550.000
concurrentie = 13.700.000

550.000 ^ 2 / 13.700.000 = (ongv) 22080

Conclusie
Uit de formule en het vorige voorbeeld kunnen we concluderen dat een gunstig KEI-getal groot moet zijn. U kunt een groot KEI-getal namelijk alleen bereiken als het aantal maandelijkse zoekopdrachten groot is en de concurrentie klein. Dus wanneer er heel veel mensen deze desbetreffende zoekopdracht uitvoeren en er maar weinig websites zijn die aan het aanbod voldoen, is dat des te gunstiger voor u.

Een extra toevoeging…
Wanneer een zoekopdracht een uitzonderlijk hoog KEI-getal heeft noemt men dat in de SEO-wereld een niche. Het is dan aan u de taak om deze niche zo gauw mogelijk te exploiteren en heel veel geld te verdienen :)